ANBI voorwaarden

Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar?   Zou dat geloof hem soms kunnen redden?

Als iemand nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin?  Jacobus 2


Vrienden, stel dat iemand zegt dat hij gelooft, maar hij doet niet wat God van hem vraagt.

Dan is zijn geloof zinloos, want hij zal niet gered worden. Stel dat een gelovige geen kleren heeft, en te weinig eten heeft. En stel dat jullie dan tegen hem zeggen: “Het beste ermee! Trek maar warme kleren aan, en ga maar lekker eten!” Als je dat zegt zonder hem echt te helpen, zijn je woorden zinloos. Je moet zo iemand natuurlijk ook geven wat hij nodig heeft. (Jacobus 2. Bijbel in gewone taal)


Welkom op de website van

stichting "Hulp aan Limanowa" zuid Polen


d9230fe117c9dca9fbf0984c68e8af92
IMG_20190917_131012
gezin 572 1
DSC03906
IMG_20190920_105205Contact adres:


Stichting Hulp Aan Limanowa

p/a Alteveerstraat 233

7906 CH Hoogeveen

Tel :  06 40 228 783

j.kruizinga54@upcmail.nlHet rekeningnummer is

NL60RABO0379061201

t.n.v. Stichting Hulp aan Limanowa te Hoogeveen

(ANBI geregistreerd)Wilt u contact met onze P.R. man.

Mail dan naar goosleijssenaar@planet.nl

Of bel  06 54 141 052

ANBI geregistreerd

Dus uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting


Bestuur:


Voorzitter:                      Henk Kruizinga

Secretaris:                      Jan Henk Kruizinga

Penningmeester:            Joke Leijssenaar-Westerveen

Alg.adjunct/magazijn:   Klaas Koekoek

Webmaster en P.R.        Goos Leijssenaar

Leden:                             Ellie Knol / Gerrit van Veen / Jacob Dwarshuis


Jaarverslag van Stichting “Hulp aan Limanowa” over 2016


In 2016 heeft het bestuur van de stichting 6 keer vergaderd. Een van de belangrijkste zaken die in het begin van het jaar op de agenda staat, is het agendapunt om een nieuw onderkomen te vinden voor de stichting. Onze opslag bij Schonewille moet per 1 juli leeg worden opgeleverd, omdat het pand verkocht is. Gelukkig krijgen we via de gemeente Hoogeveen beschikking over een leegstaande kerk, “De Ark” aan de Koekoekslaan in Hoogeveen. Wel moet hier maandelijks een klein bedrag voor worden neergeteld, in verband met gebruik van gas en elektra.

In de zomer kunnen we over dit gebouw beschikken en kunnen we de voorbereidingen voor het najaars transport vanuit dit gebouw regelen.

Door het ontruimen van de oude opslag wordt besloten om naast de reguliere transporten in het voor- en najaar, twee extra transporten te organiseren om onze overtollige spullen naar Polen te brengen. Deze transporten worden gehouden in week 21 en week 25.

Ook dit jaar kunnen we weer terugzien op een goed jaar waarin we bewaard zijn gebleven voor ongelukken tijdens de transporten. We hebben ook dit jaar weer goede contacten gehad met de sociale dienst, met name via Dorota Musial, directrice van de sociale dienst. Met haar hebben we ook kunnen spreken over de toestand van de arme gezinnen in Limanowa en hoe dat mogelijk in de toekomst zal worden. De nieuwe regering van Polen heeft een regeling in het leven geroepen om arme gezinnen financieel tegemoet te komen. Deze regeling “500+ regeling” is voor een periode van een jaar ingevoerd, om daarna geëvalueerd te worden.

Wij danken alle vrijwilligers en donateurs voor hun medewerking, waardoor wij als stichting in staat zijn om onze “Verre naasten” in Limanowa te kunnen blijven helpen. Onze dank gaat bovenal uit naar onze Hemelse Vader die ons ook dit jaar weer gezegend heeft zodat wij dit werk hebben kunnen doen.


        RSIN/fiscaal nummer; 8170.06.114

Beleidsplan


Het doel van de Stichting is het verlenen van hulp, in brede zin, aan de armste gezinnen in Limanowa (Zuid-Oost Polen).

Dat doel trachten wij te realiseren door het inzamelen van geld en hulpgoederen, het organiseren van transporten naar Limanowa, zoeken van adoptiegezinnen voor de arme gezinnen en het geven van voorlichting en informatie.

Het inzamelen van gelden wordt gerealiseerd door plantenverkoopacties, het aanvragen van collecten, het vinden van sponsoren voor geld en transportmateriaal en het vergaren van giften van donateurs en anderen.

Het organiseren van transporten naar Limanowa gebeurd minimaal twee keer per jaar. De transportmiddelen,  grote bestelbussen met aanhangwagens,  worden beschikbaar gesteld door sponsoren, de brandstofkosten worden door de Stichting betaald en de chauffeurs zijn leden van het bestuur, aangevuld met vrijwilligers.

Voor zover de begroting het toelaat worden er regelmatiger transporten georganiseerd.

Tevens is het streven om een speciaal project te starten, bij voldoende middelen. De doelstelling van dat project is om de armste gezinnen te helpen bij de aankoop van noodzakelijke, maar dure, medicijnen die in Polen niet worden vergoed. Zo mogelijk worden meer projecten opgestart om te zorgen voor veel gevraagde artikelen die de armste gezinnen zelf niet of moeilijk kunnen bekostigen.

Bestuursleden, chauffeurs, vrijwilligers of derden ontvangen geen beloning. Gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting worden slechts vergoed na goedkeuring in een bestuursvergadering.