Home

Welkom op de website van

stichting "Hulp aan Limanowa" zuid Polen

 

Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?

Als iemand nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Jacobus 2

 

Vrienden, stel dat iemand zegt dat hij gelooft, maar hij doet niet wat God van hem vraagt.

Dan is zijn geloof zinloos, want hij zal niet gered worden. Stel dat een gelovige geen kleren heeft, en te weinig eten heeft. En stel dat jullie dan tegen hem zeggen: “Het beste ermee! Trek maar warme kleren aan, en ga maar lekker eten!” Als je dat zegt zonder hem echt te helpen, zijn je woorden zinloos. Je moet zo iemand natuurlijk ook geven wat hij nodig heeft. (Jacobus 2. Bijbel in gewone taal)

 

 

 

Contact adres:

 

Stichting Hulp Aan Limanowa

p/a Alteveerstraat 233

7906 CH Hoogeveen

Tel : 06 40 228 783

j.kruizinga54@upcmail.nl

 

 

Het rekeningnummer is

NL60RABO0379061201

t.n.v. Stichting Hulp aan Limanowa te Hoogeveen

(ANBI geregistreerd)

 

 

Wilt u contact met onze P.R. man.

Mail dan naar goosleijssenaar@planet.nl

Of bel 06 54 141 052

Ook dit voorjaar gaan we weer met hulpgoederen naar Limanowa. Vertrek maandag 1 mei 2017

 

Er zijn nog veel gezinnen die wat extra hulp kunnen gebruiken! Wilt u ook een gezin verzorgen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u hierover alles vertellen.

 

Vanaf 6 mei 2017 hebben we geen opslag mogelijkheid meer. Het vroegere kerkgebouw de Ark in de Wielewaal die we mochten gebruiken, zal worden afgebroken.

 

Dit betekend dus, dat u geen goederen meer kunt inbrengen.

 

Wel blijven we zoeken naar andere ruimte.

 

WILT U ONS HELPEN MET ZOEKEN NAAR OPSLAGRUIMTE?

ANBI geregistreerd

Dus uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting

Wilt u weten hoe de transporten verlopen? Klik dan op de button transportverslagen.

 

 

Wilt u ook een gezin verzorgen of wilt u een keer op vakantie naar Limanowa? Vraag onze webmaster voor adressen.