Home

Welkom op de website van

stichting "Hulp aan Limanowa" zuid Polen

 

Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?

Als iemand nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Jacobus 2

 

Vrienden, stel dat iemand zegt dat hij gelooft, maar hij doet niet wat God van hem vraagt.

Dan is zijn geloof zinloos, want hij zal niet gered worden. Stel dat een gelovige geen kleren heeft, en te weinig eten heeft. En stel dat jullie dan tegen hem zeggen: “Het beste ermee! Trek maar warme kleren aan, en ga maar lekker eten!” Als je dat zegt zonder hem echt te helpen, zijn je woorden zinloos. Je moet zo iemand natuurlijk ook geven wat hij nodig heeft. (Jacobus 2. Bijbel in gewone taal)

 

 

 

Contact adres:

 

Stichting Hulp Aan Limanowa

p/a Alteveerstraat 233

7906 CH Hoogeveen

Tel : 06 40 228 783

j.kruizinga54@upcmail.nl

 

 

Het rekeningnummer is

NL60RABO0379061201

t.n.v. Stichting Hulp aan Limanowa te Hoogeveen

(ANBI geregistreerd)

 

 

Wilt u contact met onze P.R. man.

Mail dan naar goosleijssenaar@planet.nl

Of bel 06 54 141 052

ANBI geregistreerd

Dus uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting

Onze stichting heeft nauwe contacten met ORA in Nieuwleusen. Alles wat niet mee kon naar Limanowa aan kleding e.d. is naar deze stichting gegaan. Zij zijn o.a. actief in Letland en Hongarije. Wat kunt u brengen naar ORA? zie link.

 

Website: http://www.stichtingora.nl/

 

 

De voorbereiding voor het transport die in mei plaats zal vinden, is weer in volle gang!

Dit transport vertrekt op maandag 28 mei a.s.

Wilt u ook een gezin verzorgen of wilt u een keer op vakantie naar Limanowa? Vraag onze webmaster/P.R. man voor adressen.

 

 

 

Er zijn nog veel gezinnen die wat extra hulp kunnen gebruiken! Wilt u ook een gezin verzorgen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u hierover alles vertellen, hoe het werkt.

2 keer per jaar gaat er een transport naar Limanowa, dus u hoeft maar twee keer per jaar enkele dozen met kleding gereed te maken.

Wilt u weten hoe de transporten verlopen? Klik dan op de button transportverslagen.